ΕΣΠΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ESHOP. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων & ιστοσελίδων,
πακέτα λογισμικού, custom εφαρμογές.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
- Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
- Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση

- Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
- Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ παρακάτω) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
- να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
- να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
- οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
- το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
- να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
- να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
- να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

+ Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)

- Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
- ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

+ Λογισμικό

- Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). - Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. - Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.
Υποβολή αιτήσεων: από 22/02/2021 έως 24/03/2021. Καλέστε μας στο 210-9821788 για περισσότερες πληροφορίες.

   Η Versus Software θα αναλάβει την κατασκευή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Eshop) και θα υποβάλει σε συνεργασία με τον σύμβουλο την επενδυτική πρόταση σας με τρόπο που θα βελτιστοποιήσει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία. Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιδότηση από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, τα οικονομικά στοιχεία της κ.λπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80.000.000€ και το μέγιστο ποσό επιδότησης 5.000€ ανά επιχείρηση.

Responsive-custom-clean code

Γενικοί κανονισμοί προγραμμάτων ΕΣΠΑ

     Στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Eshop) εντάσσονται επιχειρήσεις βάσει επιλέξιμων ΚΑΔ με στόχο την αναδιοργάνωση τους, την ανάπτυξη τους και φυσικά την ανταγωνιστικότητα τους. Ένα από τη κύρια εργαλεία για να πετύχουν τον στόχο αυτό είναι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Eshop) που με την βοήθεια μας αλλά και την προώθηση μέσω digital marketing στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για εσάς.
     Η ποικιλία διασύνδεσης με υπηρεσίες-πλατφόρμες όπως το skroutz.gr, bestprice.gr, glami, facebook, instagram κ.λπ. είναι κάποιες απο τις απαραίτητες δυνατότητες για ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Eshop). Το εξειδικευμένο δυναμικό της εταιρείας μας θα φροντίσει για την πρωτοποριακή σχεδίαση, την άψογη λειτουργικότητα και την βέλτιστη προώθηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Από το 1999 δίνουμε λύσεις σε επιχειρήσεις προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες.

Ελατε να δημιουργησουμε μαζι το μελλον της επιχειρισης σας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός μας είναι να βρείτε σε εμάς έναν συνεργάτη για την δημιουργία και υποστήριξη της επιχείρησης σας. Η δυνατότητα επιδότησης για την δημιουργία Eshop σας δίνει την δυνατότητα να αυξήσετε κατακόρυφα το πελατολόγιο σας αλλά και τον τζίρο σας. Προσφέρετε στους πελάτες ταχύτητα, αξιοπιστία και υπηρεσίες μέσα από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Why to choose us
Διαχείριση Προϊόντων
Διαχείριση Εταιρικής Παρουσίασης
Διαχείριση Νέων
Διαχείριση Gallery
Διαχείριση Β2Β
Διαχείριση XML FEEDS
Διαχείριση Newsletter
Seo Optimized

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαχείριση των προϊόντων θα γίνεται μέσα απο μια εύχρηστη και γρήγορη διαδικασία δοκιμασμένη απο εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Κατηγοριοποιούμε τα είδη μας σε όσα επίπεδα κατηγορίας υποκατηγορίας επιθυμείτε.
Απεριόριστες φωτογραφίες ανά είδος
Εμφάνιση ειδών με την μεγαλύτερη κινητικότητα στην πρώτη σελίδα
Φίλτρα αναζήτησης ειδών (Κατηγορία, Υποκατηγορία, εύρος τιμής κ.λπ.)
Σύγκριση των προϊόντων
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είδους (π.χ. μέγεθος, χρώμα, υλικό κατασκευής κ.λπ.)
Εμφάνιση διπλής τιμής σε περίπτωση έκπτωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού της έκπτωσης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Δυνατότητα διαχείρισης Χονδρικής πώλησης (Β2Β)
Δυνατότητα πολυγλωσσικού περιβάλλοντος
Why to choose us

ORDER CHECKOUT & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εύκολη διαδικασία εγγραφής χρήστη ή λειτουργία γρήγορου Checkout με ευέλικτο τρόπο πληρωμών.

Why to choose us
Γρήγορη διαδικασία εγγραφής χρήστη με πιστοποίηση email
Ολοκλήρωση παραγγελίας χωρίς εγγραφή (fast guest checkout)
Διαχείριση καλαθιού αγορών
Ιστορικό παραγγελιών
Αποστολή email για την ενημέρωση της κατάστασης της παραγγελίας
Διαχείριση εξόδων αποστολής (με βάση την γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος και το βάρος)
Ασφαλείς πληρωμές μέσω τραπέζης, Paypal, Stripe με την χρήση SSL Certificate
Δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή ή παραλαβής απο το κατάστημα
Δυνατότητα εκπτωτικών κουπονιών (voucher)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφαλής διασύνδεση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με άλλες πλατφόρμες - υπηρεσίες θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και τον τζίρο.

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο σύστημα
Google Analytics, Sitemap, Product feeds
Διασύνδεση με μέγαλες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (skroutz.gr, bestprice.gr)
Σύνδεση με πλατφόρμες διαχείρισης Newsletters
Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής Courier Voucher και αυτόματη ενημέρωση του πελάτη με το tracking id
Εύχρηστο Back Office για την διαχείριση των πελατών και των παραγγελιών
Διαχείριση προϊόντων μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης
Ενημέρωση των διαχειριστών με email για κάθε παραγγελία που καταχωρείτε
Συχνοί έλεγχοι για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας
Εφαρμογή κανονισμών όσον αφορά το GDPR
Η φιλοξενία παρέχεται από αξιόπιστα datacenters
Why to choose us

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Eshop 1
Eshop 2
Eshop 3
Eshop 4
Eshop 5
Eshop 6
Eshop 7
Eshop 8

επικοινωνηστε μαζι μας

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 9821788 είτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
Τα πεδία με αστερίσκο είναι απαραίτητα.