Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης επέλεξε την εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου Photodesk

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση της εφαρμογής διαχείρισης και αρχειοθέτησης φωτογραφικού αρχείου Photodek στο αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης. Η εφαρμογή Photodesk που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από την εταιρεία μας αποτελεί για περισσότερο από 15 χρόνια την επιλογή των μεγαλύτερων φωτογραφικών πρακτορείων, εφημερίδων, δημόσιων οργανισμών για την διαχείριση και αρχειοθέτηση του ψηφιακού τους υλικού.

Χάρη στην άψογη συνεργασία της ομάδας υλοποίησης με το προσωπικό του μουσείου το σύστημα παραμετροποιήθηκε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μουσείου ώστε εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες διαχείρισης και αρχειοθέτησης του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού.

  • 07/02/2021
laravel
php
linux
amazon s3
jquery
nginx