Τι είναι το sitemap και γιατί το site σας το χρειάζεται

Sitemap ή χάρτης ιστότοπου όπως είναι η ελληνική μετάφραση είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες (urls) ενός ιστοτόπου και χρησιμεύει στην ενημέρωση της Google και των άλλων μηχανών αναζήτησης για την οργάνωση του περιεχομένου του. Υπάρχουν δύο τύποι sitemap. Το sitemap που προορίζεται για τους crawlers των μηχανών αναζήτησης (όπως πχ το GoogleBot της Google) και οπτικός χάρτης ιστοτόπου (visual sitemap). Κάθε τύπος προορίζεται για διαφορετικούς χρήστες και χρήση.

Visual Sitemap

Ο οπτικός χάρτης ιστοτόπου (visual sitemap) είναι μια σελίδα που μπορείτε να συμπεριλάβετε στον ιστότοπό σας όπου οι επισκέπτες μπορούν να δούν τη διάταξη των σελίδων και των αναρτήσεων του. Μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτήν όλες οι σελίδες του ιστοτόπου, συνήθως όμως περιοριζόμαστε , ιδιαίτερα σε ιστότοπους με μεγάλο όγκο περιεχομένου, στις σελίδες ανώτατου επιπέδου. Ένα απόσπασμα από κάθε σελίδα μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί στον οπτικό χάρτη ιστότοπου, δίνοντας στους επισκέπτες του μια ιδέα για το περιεχόμενο της κάθε σελίδας.

Το πλεονέκτημα σε έναν οπτικό χάρτη ιστότοπου (visual sitemap) είναι ότι επιτρέπει σε όλες τις σελίδες που περιέχονται σε αυτόν να έχουν εσωτερικούς συνδέσμους (internal links) σε κάθε μία από τις σελίδες στις οποίες αναφέρονται, διευκολύνοντας έτσι τους crawlers των μηχανών αναζήτησης να κατανοήσουν και να ευρετηριάσουν το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Bot Sitemap. Sitemap που προορίζεται για τα bots των μηχανών αναζήτησης

Το bot sitemap είναι ένα αρχείο που δημιουργείται για να εντοπιστεί απο τις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google και το Bing. Το αρχείο αυτό περιέχει τις διευθύνσεις (urls) απο όλες τις σελίδες του ιστοτόπου και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και συνδέονται εσωτερικά. Αυτός ο τύπος sitemap περιέχει πολύτιμα μεταδεδομένα (metadata) που σχετίζονται με τις σελίδες του ιστοτόπου όπως πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση της σελίδας, η συχνότητα αλλαγής της σελίδας κλπ. Τα bots, όπως το Googlebot, διαβάζουν αυτό το αρχείο και μπορούν να αποδελτιώσουν λεπτομερέστερα τον ιστότοπο.

Γιατί το site σας χρειάζεται sitemap

Ο χάρτης ιστοτόπου μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ανιχνευσιμότητα της ιστοσελίδας σας, ιδιαίτερα στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Η ιστοσελίδα είναι νέα. Οταν η ιστοσελίδα σας είναι νέα τότε υπάρχουν πολύ λίγοι εξωτερικοί σύνδεσμοι (backlinks) σε αυτήν, συνεπώς οι μηχανές αναζήτησης δέν έχουν αρκετά δεδομένα για να την ευρετηριάσουν. Το sitemap που θα υποβληθεί στις μηχανές αναζήτησης βοηθάει στην γρήγορη "ανακάλυψη" του περιεχομένου του ιστοτόπου σας απο τα search engines.

- Για μεγάλους ιστότοπους, τα bots την μηχανών αναζήτησης ενδέχεται να παραβλέψουν ορισμένες σελίδες παρότι αυτές έχουν ενημερωθεί πρόσφατα, αν δεν έχουν τα μεταδεδομένα για να τους θποδείξουν ότι το περιεχόμενο της σελίδας έχει αλλάξει.

- Ο ιστότοπoς σας διαθέτει σελίδες που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση το xml sitemap θα εξασφαλίσει οτι οι σελίδες του ιστοτόπου δεν παραβλέπονται απο τις μηχανές αναζήτησης.

  • 20/02/2020
laravel
php
linux
amazon s3
jquery
nginx