Τι είναι το conversion rate και γιατί είναι σημαντικό για την ιστοσελίδα σας

Ένα conversion πραγματοποιείται όταν ένας επισκέπτης ολοκληρώνει μια επιθυμητή ενέργεια στον ιστότοπο σας, όπως την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας. Κάθε επιχειρηματικός ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για να δημιουργεί conversions (μετατροπές). Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές web έχουν συχνά πολλά conversions και το κάθε conversion έχει το δικό του conversion rate.

Υπάρχουν δύο τύποι conversions:

Micro-conversions

Ένα micro-conversion συμβαίνει όταν επιτυγχάνεται ένα βήμα προς τον τελικό στόχο (conversion), όπως η εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο, η λήψη ενός ebook ή η παρακολούθηση ενός βίντεο προϊόντος.

Τα Micro-conversions είναι συμβάντα που συμβαίνουν πριν από ένα macro-conversion.

Macro-conversions

Ένα macro-conversion πραγματοποιείται όταν επιτευχθεί ένα από τα conversions που έχουν οριστεί για την ιστοσελίδα σας, όπως μια πώληση, ένας νέος συνδρομητής επί πληρωμή ή μια συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας.

Τι είναι το conversion rate;

Το conversion rate είναι ο αριθμός των conversions διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών. Για παράδειγμα, εάν ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου δέχεται 200 ​​επισκέπτες σε ένα μήνα και έχει 50 πωλήσεις, το ποσοστό μετατροπής θα ήταν 50 διαιρούμενο με το 200 ή 25%.

Η παρακολούθηση του conversion rate σάς επιτρέπει να μετράτε την απόδοση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών σας. Η κατανόηση του ποσοστού των επισκεπτών / χρηστών που ολοκληρώνουν τους στόχους (conversions), σας επιτρέπει να μετράτε την επιτυχία του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας και να προσδιορίζετε τομείς προς βελτίωση.

Η βελτίωση του conversion rate σας επιτρέπει επίσης να έχετε περισσότερες πωλήσεις με τον ίδιο όγκο επισκεψιμότητας. Εάν ξοδεύετε 1.000 € το μήνα για διαφημίσεις για να προσελκύσετε 500 επισκέπτες στον ιστότοπο σας, τότε εάν διπλασιάσετε το conversion rate σας, ουσιαστικά διπλασιάζετε την αξία της διαφημιστικής σας δαπάνης. Στη συνέχεια, μπορείτε να μειώσετε τις δαπάνες διαφήμισης ή να επενδύσετε τα πρόσθετα έσοδα σε νέα προγράμματα διαφημίσεων.

Πώς να βελτιώσετε το ποσοστό μετατροπής σας

Η διαδικασία προσδιορισμού των conversions, υπολογισμού των conversion rate τους και βελτιστοποίησης του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας για τη βελτίωση των conversion rates είναι γνωστή ως βελτιστοποίηση ποσοστού μετατροπών ή CRO. Το CRO γίνεται με τη διατύπωση υποθέσεων για το γιατί οι επισκέπτες δεν πραγματοποιούν conversions και μέσα απο αυτή την διαδικασία παράγονται μοντέλα για τη βελτίωση των conversions. Στη συνέχεια γίνονται δοκιμές της αποτελεσματικότητας των μοντέλων μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται δοκιμή A/B, στην οποία δύο εκδόσεις μιας σελίδας δοκιμάζονται μεταξύ τους για να δούμε ποια αποδίδει καλύτερα.

Εντοπίζοντας συνεχώς νέα conversions, προσδιορίζοντας περιοχές όπου το conversion rate μπορεί να βελτιωθεί και εφαρμόζοντας δοκιμές νέων λειτουργιών, μπορείτε να βελτιώνετε συνεχώς την απόδοση του ιστότοπου ή της εφαρμογής σας.

  • 03/03/2022
laravel
php
linux
amazon s3
jquery
nginx