Τι είναι το RPV (Revenue Per Visitor - Έσοδα ανά επισκέπτη)

Το Revenue Per Visitor (RPV) είναι ένας δείκτης που μετράει το χρηματικό ποσό που δημιουργείται κάθε φορά που ένας πελάτης επισκέπτεται τον ιστότοπό σας. Υπολογίζεται διαιρώντας τα συνολικά έσοδα (revenue) με τον συνολικό αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπό σας και είναι μια μέθοδος εκτίμησης της αξίας κάθε επιπλέον επισκέπτη.

Πώς να υπολογίσετε το RPV

Τα έσοδα ανά επισκέπτη υπολογίζονται απλά διαιρώντας τα συνολικά έσοδα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου με τον αριθμό των επισκεπτών κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ως υποθετικό παράδειγμα, εάν τα έσοδά σας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10.000 € και ο ιστότοπός σας δέχτηκε 2.000 επισκέπτες, το RPV σας θα είναι 10.000 €/2.000 ή 5 € ανά επισκέπτη.

Γιατί το RPV είναι σημαντικό

Όπως και άλλοι δείκτες απόδοσης ιστότοπου, το RPV σας βοηθά να δείτε τι λειτουργεί και τι όχι στις συνολικές προσπάθειες - ενέργειες πωλήσεων της εταιρείας σας μέσω του ιστότοπου. Η μέτρηση εσόδων ανά επισκέπτη σας βοηθά να αξιολογήσετε τις προσπάθειες απόκτησης νέων επισκεπτών και να δείτε ποιες στρατηγικές αποδίδουν. Το RPV μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει πόσα χρήματα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να δαπανήσετε για την απόκτηση νέων χρηστών.

Μια θετική τάση RPV είναι ένας δείκτης ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση, ενώ μια μείωση του RPV μπορεί να υποδηλώνει εισροή μη σχετικών με το περιεχόμενο και τη στόχευση επισκεπτών στον ιστότοπό σας ή ένα πρόβλημα με το conversion workflow, όπως π.χ. ένα μη λειτουργικό καλάθι αγορών ή ένα αργό και μη φιλικό στο χρήστη website.

Σημεία προσοχής σχετικά με τις μετρήσεις RPV

Ο δείκτης RPV μπορεί ενίοτε να είναι μια μέτρηση που δεν αντικατοπτρίζει με απόλυτη ακρίβεια την κατάσταση της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι επισκέπτες του ιστότοπου δεν πραγματοποιούν αγορές, συνεισφέρουν ένα σημαντικό ποσοστό μηδενικών τιμών στην κατανομή των εσόδων ανά επισκέπτη.

Έτσι, μια μεγάλη εισροή επισκεψιμότητας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις μετατροπής σε πώληση, μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση του RPV, καθώς αυτού του τύπου η επισκεψιμότητα έχει χαμηλό conversion rate (ποσοστό μετατροπής). Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ιστότοπο ή ότι αυτό είναι ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.

Η χαμηλής ποιότητας επισκεψιμότητα θα μπορούσε παρόλα αυτά να οδηγήσει σε πωλήσεις και αύξηση του συνολικού revenue. Η επισκεψιμότητα που δεν μετατρέπεται αμέσως σε πωλήσεις θα μπορούσε να εμπλουτίσει την mailing list σας και να δημιουργήσει προυποθέσεις για conversion (μετατροπή) αργότερα. Επομένως, η μείωση του RPV δεν είναι πάντα κακό σημάδι.

Μια καλή εναλλακτική μέτρηση για παρακολούθηση είναι η μέση τιμή παραγγελίας (Average Order Value). Ο δείκτης AOV μπορεί επίσης να είναι μια ουσιαστική μέτρηση για παρακολούθηση, καθώς εξετάζει μόνο τις αγορές και αγνοεί την επισκεψιμότητα που δεν μετατρέπεται, καθιστώντας δυσκολότερη (αν και όχι αδύνατη) τη στρεβλότητα που εμφανίζεται με μεγάλους όγκους επισκεψιμότητας χαμηλότερης ποιότητας.

Πώς να αυξήσετε το RPV

Τα έσοδα ανά επισκέπτη μπορούν να αυξηθούν είτε αυξάνοντας τον αριθμό των επισκεπτών που πραγματοποιούν μια αγορά στον ιστότοπο σας (το ποσοστό μετατροπής σας - conversion rate) είτε αυξάνοντας το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται για αγορές από κάθε επισκέπτη (μέση αξία παραγγελίας).

Το ποσοστό μετατροπών μπορεί να βελτιωθεί με τη συνεχή βελτιστοποίηση της διαδικασίας πωλήσεων και τη δημιουργία συναρπαστικών call-to-action που μαγνητίζουν το βλέμμα του χρήστη. Η μέση αξία παραγγελίας μπορεί να αυξηθεί με την ύπαρξη προϊόντων υψηλότερης τιμής, την παροχή κινήτρων για μαζικές παραγγελίες και την παρότρυνση των χρηστών για αγορά καλύτερης κλάσης προιόντων (και συνεπώς ακροβότερων) κατά τη διαδικασία πώλησης.

Οι παράμετροι του ιστοτόπου σας που πρέπει να βελτιστοποιηθούν εξαρτώνται από τον τύπο της επιχείρησης σας ή τον κλάδο της, αλλά βελτιώνοντας συνεχώς τον ιστότοπο σας και χρησιμοποιώντας τις δοκιμές A/B για τη μέτρηση του αντίκτυπου των αλλαγών σας, θα μπορέσετε να αυξήσετε τα έσοδά σας ανά επισκέπτη με την πάροδο του χρόνου.

  • 15/04/2022
laravel
php
linux
amazon s3
jquery
nginx