Τι είναι το conversion (μετατροπή);

Ένα conversion (μετατροπή) πραγματοποιείται όταν ένας χρήστης ολοκληρώνει κάποια προκαθορισμένη ενέργεια στον ιστότοπο σας. Τα conversions δεν χρειάζεται να συνδέονται μόνο με χρηματικούς στόχους (αγορά προϊόντος, υπηρεσίας κλπ). Παραδείγματα conversions είναι όταν ένας χρήστης ολοκληρώνει μια παραγγελία, κάνει κλικ σε ένα κουμπί, υποβάλλει μια φόρμα επικοινωνίας - δημιουργίας δυνητικών πελατών, φτάνει σε μια συγκεκριμένη σελίδα ή ολοκληρώνει οποιονδήποτε άλλο στόχο ενδιαφέροντος.

Οι μετατροπές καταγράφονται ως απόλυτος αριθμός και μπορούν να θεωρηθούν ως ο αριθμός των ατόμων που έκαναν μια συγκεκριμένη ενέργεια στον ιστότοπο σας.

Γιατί είναι σημαντικά τα conversions (μετατροπές);

Τα conversions (μετατροπές) είναι μια σημαντική μέτρηση επειδή ο αριθμός χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του conversion rate (ποσοστού μετατροπών). Οι μετατροπές είναι η ψυχή της βελτιστοποίησης του ποσοστού μετατροπών και χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε τρόπος να προσδιοριστεί η επιτυχία μιας δοκιμής A/B.

Ωστόσο, οι αριθμοί μετατροπών δεν πρέπει να αναλύονται από μόνοι τους, καθώς έχουν μικρή αξία μέχρι να τοποθετηθούν στο πλαίσιο του μεγέθους και της διάρκειας του δείγματος.

Micro-conversions έναντι Macro-conversions

Οι μετατροπές χωρίζονται σε micro-conversions και macro-conversions. Kαι οι δύο έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Ένα macro-conversion είναι ο τελικός στόχος που θέλετε να επιτύχει ένας επισκέπτης και τις περισσότερες φορές, θα είναι το πλησιέστερο βήμα στην τελική πώληση που θα πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο σας. Στόχοι όπως συναλλαγές και συνδρομές είναι καλά παραδείγματα macro-conversions. Αυτοί οι στόχοι δημιουργούν έσοδα για την επιχείρησή σας και θα πρέπει τελικά να είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία μιας δοκιμής.

Αντίθετα, ένα micro-conversion είναι κάθε μέτρηση που παρακολουθείται και οδηγεί στον τελικό στόχο ή που είναι χρήσιμη για την απόκτηση πληροφοριών. Τα παραδείγματα micro-conversions περιλαμβάνουν συχνά την παρακολούθηση ενός βίντεο μάρκετινγκ, το κλικ σε ένα click-to-action (CTA), τη δημιουργία λογαριασμού, το κλικ σε έναν σύνδεσμο κοινωνικής δικτύωσης ή την προβολή μιας συγκεκριμένης σελίδας. Αυτές οι μικρο-μετατροπές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επιτυχίας μιας δοκιμής, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμες για τη δημιουργία ή την υποστήριξη υποθέσεων και την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων.

Ποια conversions (μετατροπές) να παρακολουθήσετε και ποια να αγνοήσετε

Οι περισσότεροι στόχοι μετατροπών (τόσο micro όσο και macro) μπορούν να συνοψιστούν σε μερικούς κοινούς τύπους ενεργειών: "Κλικ", "Προβολές σελίδας" και "Υποβολές". Με λίγες εξαιρέσεις, η πλειονότητα των μετατροπών θα επιτευχθεί με μία από αυτές τις τρεις ενέργειες. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίζει ένα macro-conversion και μια ποικιλία micro-conversions για κάθε δοκιμή.

Παρακολούθηση: Οποιαδήποτε αλληλεπίδραση που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεαστεί από την αλλαγή που κάνετε σε μια παραλλαγή. Εάν αλλάζετε τη διατύπωση ενός click-to-action (CTA), θα πρέπει να παρακολουθείτε τα κλικ στο συγκεκριμένο CTA. Εάν αναδιατάσσετε τη σειρά των στοιχείων του μενού σας, τότε θα πρέπει να παρακολουθείτε την αλληλεπίδραση των χρηστών με καθένα από αυτά τα στοιχεία μενού. Όσον αφορά την παρακολούθηση μετατροπών, το περισσότερο είναι καλύτερο από το λιγότερο. Να είστε προσεκτικοί και να παρακολουθείτε οτιδήποτε πιστεύετε ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αργότερα.

Να μην γίνεται παρακολούθηση: Γενικές μετρήσεις ιστότοπου ή οποιαδήποτε μέτρηση που δεν θα επηρέαζε την απόφαση σας να εφαρμόσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής, εφόσον αυτά παράγουν βελτιώσεις. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε κάθε λεπτομέρεια που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στην πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων σας.

Συχνά, η τελική μετατροπή πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι αριθμοί μετατροπής τελικών πωλήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μετατροπή macro-conversion. Ο όγκος κλήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως micro-conversion, αλλά η επιτυχία της δοκιμής θα πρέπει να καθορίζεται από τους τελικούς αριθμούς πωλήσεων όποτε αυτό είναι δυνατόν.

  • 23/03/2022
laravel
php
linux
amazon s3
jquery
nginx